ՋՀՀ կողմից ունակությունների զարգացման ուսումնական կենտրոնի հիմնում

ՋՀՀ -ի կողմից դպրոցում հիմնվել է կարուձևի,հրուշակեղենի և մետաղամշակման ուսումնական կենտրոններ,որը կնպաստի աշակերտների արհեստագործական ունակություններ և հմտությունների զարգացմանը՝ համապատասխան տեխնիկական միջոցների ապահովմամբ և մասնագիտական գիտելիքների ուսուցանմամբ:Ուսոմնական կենտրոնի հիմնումը հնարավորություն կընձեռնի տեսական և գործնական գիտելիքները միաժամանակ մատուցել աշակերտներին: